Vitara

Hybrid Petrol

VITARA SZ-T

VITARA SZ-T Listing Image
SAVE £3,000 | SAVE AND EXTRA £1,000
£199 /mo
Manual
Hybrid Petrol

VITARA SZ5

VITARA SZ5 Listing Image
SAVE £3,000 | SAVE AND EXTRA £1,000
£219 /mo
Manual
Hybrid Petrol

VITARA SZ5 ALLGRIP

VITARA SZ5 ALLGRIP Listing Image
SAVE £3,000 | SAVE AND EXTRA £1,000
£249 /mo
Manual
Hybrid

VITARA SZ-T FULL HYBRID

VITARA SZ-T FULL HYBRID Listing Image
SAVE £3,000 | SAVE AND EXTRA £1,000
£199 /mo
Automatic
Hybrid

VITARA SZ5 FULL HYBRID

VITARA SZ5 FULL HYBRID Listing Image
SAVE £3,000 | SAVE AND EXTRA £1,000
£219 /mo
Automatic
Hybrid

VITARA SZ5 FULL HYBRID ALLGRIP

VITARA SZ5 FULL HYBRID ALLGRIP Listing Image
SAVE £3,000 | SAVE AND EXTRA £1,000
£249 /mo
Automatic